Nhập hàng điện tử tự động hóa, Linh kiện điện tử, Thiết bị CNC